• (0333) 3381587 - 0852 3468 3855

17 Des

DAFTAR KELOMPOK PERMAGANGAN PKBM

• KELOMPOK A :
1. PKBM KARANG SAMUDRA
2. PKBM CITRA LESTARI
3. PKBM WIDYATAMA
4. PKBM MAMBA’UL HUDA
5. PKBM MUBAROK
6. PKBM KHODIJAH
7. PKBM KEDAWUNG
8. PKBM LMC

• KELOMPOK B :
1. PKBM NURUL KARIM
2. PKBM ANGGREK BULAN
3. PKBM ANNISA BANYUWANGI
4. PKBM CITRA BANGSA
5. PKBM MABADIUL IHSAN
6. PKBM KI HAJAR DEWANTORO
7. PKBM MUCHTARUSSALAM
8. PKBM NGUPOYO ILMU

• KELOMPOK C :
1. PKBM SANGGAR PAWIYATAN
2. PKBM BAHARI
3. PKBM MITRA GLAGAH
4. PKBM ASRI
5. PKBM PANJILARAS
6. PKBM GONDO ARUM
7. PKBM ISTANA

• KELOMPOK D :
1. PKBM KOPPAT
2. PKBM AININA
3. PKBM TUNAS MULIA
4. PKBM HANDAYANI
5. PKBM ALIZA
6. PKBM REJENGT
7. PKBM BKM BINA MAKMUR

Terima Kasih,
Direktur Desy Education,

Handoyo

Leave a Comment